Zawód urbanisty – wnioski i postulaty w kontekście działań deregulacyjnych

Niniejszy tekst został wygłoszony w ramach konferencji „Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu” – zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 29.10.2014 r. Aktualizacja tekstu w związku z jego publikacją została dokonana na dzień 2.10.2015 r.

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany deregulacyjne w obszarze zawodu urbanisty stawiają urbanistów przed koniecznością podjęcia działań w zakresie reorganizacji samorządu zawodowego. Ponadto urbanista – jak i cały samorząd – staje w obliczu drastycznych przemian, a to skłania do refleksji na temat ich zasadności, oceny stanu normatywnego i wysunięcia wniosków zarówno de lege lata jak i de lege ferenda.


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zawód urbanisty – wnioski i postulaty w kontekście działań deregulacyjnych

Autor: Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski

Słowa kluczowe: deregulacja, urbanista