Wydawnictwo

IM_wydawnictwo_logo_ciemne-24_JPGInstytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego pełniącą funkcję think tanku. Wykonuje działalność ekspercką w sferze polityki samorządowej i metropolitalnej, realizuje zadania publiczne zlecane przez organy administracyjne, prowadzi badania naukowe w zakresie nauki prawa, administracji i urbanistyki, a ponadto kreuje dyskurs publiczny w tym zakresie.

Pośród różnych działalności Instytut Metropolitalny wykonuje także działalność wydawniczą. Prowadzi wydawnictwa różnego typu – zarówno wydawnictwa jednorazowe (np. książki naukowe, prace zbiorowe, komentarze), jak i wydawnictwo ciągłe, a w jego ramach przede wszystkim czasopismo naukowe pt.: „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.

W celu profesjonalnej organizacji działalności wydawniczej Instytut Metropolitalny wyodrębnił Wydawnictwo Instytutu Metropolitalnego. Wydawnictwo jest wewnętrzną jednostką organizacyjną IM-u w całości skoncentrowaną na przedmiotowej działalności.

Polecamy je Państwa uwadze i zachęcamy do współpracy