Wybrane aspekty podmiotowe opłaty reklamowej i kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej

Kara pieniężna za naruszenie zasad uchwały krajobrazowej oraz opłata reklamowa stanowią podstawowe instrumenty fiskalne wprowadzone dla skutecznego zabezpieczenia rozwiązań prawnych w zakresie porządkowania przestrzeni pu-blicznej. Z tego względu konieczne jest jednoznaczne określenie, kto jest zobowiązany do ich uiszczania. Okazuje się tymczasem, że nie jest to proste zadanie, zwłaszcza, że nie można zapominać o cywilnoprawnych aspektach tej problematyki. W artykule omówione zostały najważniejsze wątpliwości związane z podmiotami zobowiązanymi.


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Wybrane aspekty podmiotowe opłaty reklamowej i kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej

Autor:  dr Karolina Rokicka-Murszewska

Słowa kluczowe: uchwała krajobrazowa, opłata reklamowa, kara pieniężna, właściciel, użytkownik wieczysty

Keywords: landscape resolution, advertising fee, penalty payment, property owner, perpetual usufructuary