Uwagi dot. projektu ustawy dot. rewitalizacji (projekt z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

Ustawa dotycząca rewitalizacji należy do jednej z dłużej opracowywanych w Polsce, podczas gdy sam proces rewitalizacji rozpoczął się już w latach  70. XX wieku, gdy na szeroką skalę zaczął być realizowany w miastach europejskich. Oznacza to, że na historię rewitalizacji składają się praktyczne, konkretne działania oraz ich analiza i interpretacja. Doświadczenia i teorie rewitalizacji powstałe na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do zmian koncepcji rewitalizacji, wypracowywania odpowiednich formuł prawnych, korekty błędów i wymiany praktyk. Mimo braku podstaw prawnych również w Polsce podejmowane były różnego rodzaju próby rewitalizacji, co z jednej strony prowadziło często do dewaluacji pojęcia, sprowadzanego w wielu wypadkach do prac remontowych, ale z drugiej strony zaowocowało wypracowaniem różnych strategii lokalnych. (…)

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Uwagi dot. projektu ustawy dot. rewitalizacji (projekt z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

Autor: Hanna Grzeszczuk-Brendel, Marek Nowak

Słowa kluczowe: rewitalizacja, projekt ustawy