Urbanistyka i urbaniści – refleksje na temat przyszłości zawodu

Współczesna urbanistyka obejmuje wiele wzajemnie zazębiających się zagadnień, w tym odniesienie zarówno do struktury przestrzeni (głównie miejskiej), jak i do procesów jej kształtowania (obejmujących zarówno kwestie projektowe, planistyczne jak i realizacyjne). Jednocześnie w kontekście gorącej obecnie dyskusji na temat tzw. deregulacji zawodu urbanisty powraca pytanie o istotę tej „nauki o mieście” oraz o rolę osób wykonujących tę profesję w procesie kształtowania przestrzeni. W konsekwencji czeka nas konieczność redefinicji samego zawodu urbanisty jak i określenie kształtu przyszłej doktryny urbanistycznej. Kwestie te nie pozostaną
także bez wpływu na przyszły model kształcenia specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miast.

 


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Urbanistyka i urbaniści – refleksje na temat przyszłości zawodu

Autor: Piotr Lorens

Słowa kluczowe: urbanistyka, urbanista, zawód