Zróżnicowanie sytuacji zdrowotnej ludności zamieszkującej Aglomerację Trójmiejską.

Celem opracowania jest analiza sytuacji zdrowotnej ludności Aglomeracji trójmiejskiej, do której zaliczono 3 powiaty stanowiące jej rdzeń i 8 tworzących strefę podmiejską. Analizie poddano umieralność (ogółem oraz z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, różnice w umieralności między płciami, noworodków/niemowląt) oraz zachorowalność na wybrane choroby. Stwierdzono, że gorsza sytuacja występuje w obszarze rdzenia aglomeracji. Lecz stawianie dalej idących wniosków bezwzględnie wymaga najpierw przeprowadzenia standaryzacji wiekowej współczynników umieralności i zachorowalności.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zróżnicowanie sytuacji zdrowotnej ludności zamieszkującej Aglomerację Miejską.

Autor: Tomasz Michalski

Słowa kluczowe: sytuacja zdrowotna, Aglomeracja Trójmiejska

Keywords: health situation, Three-city agglomeration