Stan estetyczny przestrzeni a kultura korzystania z miasta

Artykuł jest analizą zagadnień estetyzacji przestrzeni w kontekście kulturowym. Istnieje potrzeba analizy, czy przynajmniej szkicu przybliżającego kulturowe uwarunkowania kształtowania przestrzeni, które doprowadziły do obecnej sytuacji w polskich miastach. Szkic ten może być jednym z głosów w obecnie prowadzonej dyskusji na temat tak zwanej estetyzacji przestrzeni oraz podejmowanych przez zainteresowanych decyzji.


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Stan estetyczny przestrzeni a kultura korzystania z miasta

Autor: Piotr Czyż

Słowa kluczowe: estetyka, przestrzeń publiczna, kultura miasta