Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji

W artykule poruszono kwestię ważnego zagadnienia solidarności społecznej w odniesieniu do ustawy o rewitalizacji. Po wprowadzeniu dotyczącym zasady solidarności społecznej starano się wskazać te obszary regulacji, w których można odnaleźć tę idee. Wykazano, iż solidarność społeczną można wywieść z postanowień ustawy, w szczególności z procesu ustalania obszaru rewitalizacji jak i regulacji antygentryfikacyjnej.


Artykuł ukazał się numerze 9 (1/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji

Autor:  Dr Radosław Mędrzycki

Słowa kluczowe: rewitalizacja, solidarność społeczna, antygentryfikacja

Keywords: revitalization, idea of solidarity, anti-gentrification