Rewitalizacja a działania w zakresie ochrony i naprawy środowiska

W ramach niniejszego opracowania skupiono się na analizie proponowanych rozwiązań w ramach projektowanej ustawy o rewitalizacji, ale jedynie w kwestii związanej ze środowiskiem. O ile zagadnienia dotyczące określania działań naruszających środowisko oraz przeciwdziałania temu są od dawna przedmiotem regulacji prawnych, to aspekt ten w połączeniu z działaniami rewitalizacyjnym stanowił lukę prawną.

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Rewitalizacja a działania w zakresie ochrony i naprawy środowiska

Autor: Łukasz Stelmaszczyk

Słowa kluczowe: rewitalizacja, ochrona środowiska