Regulamin udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Regulamin został opracowany w ramach projektu „Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) i współfinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

Dotychczas zaprezentowane rozważania w przedmiocie konsultacyjnych form udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, zarówno w zakresie dyskusji publicznej, jak i konsultacji społecznych, znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały. Ukazuje ona w jaki sposób można wykorzystywać potencjał rozwiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza z przepisów u.p.z.p. oraz u.s.g.

 


Artykuł ukazał się numerze 4 (2/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Regulamin udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Autor: Jakub H. Szlachetko

Słowa kluczowe: regulamin, udział społeczeństwa, planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna