Regulacja zawodu urbanisty w Polsce w latach 1946 – 2014

Niniejszy artykuł opisuje uregulowania prawne dotyczące zawodu urbanisty w Polsce, w latach  1945 – 2014 . Artykuł został podzielony na  4 rozdziały, z których każdy obejmuje dany okres historyczny odpowiadający przedziałowi czasowemu obowiązywania poszczególnych ustaw regulujących kwestię zagospodarowania przestrzennego.

 


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zawód urbanisty – wnioski i postulaty w kontekście działań deregulacyjnych

Autor: Jakub Mrożek

Słowa kluczowe: historia, regulacja, zawód, urbanista