Raport w sprawie stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496) w miastach wojewódzkich oraz na obszarach metropolitalnych

Niniejszy raport przygotowany został na podsta-wie danych zebranych w pierwszym kwartale tego roku. Od wejścia w życie tegoż aktu minęło już dostatecznie dużo czasu, by sprawdzić, ja-kim zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się rozwiązania w nim zawarte.


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Raport w sprawie stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496) w miastach wojewódzkich oraz na obszarach metropolitalnych

Autor: Kamil Olzacki