Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metropolitalnych.

Celem artykułu jest nakreślenie głównych uwarunkowań związanych z delimitacją obszarów metropolitalnych. W pierwszej kolejności dotyczy to zagadnień, związanych z umiejscowieniem pojęcia metropolii i funkcji metropolitalnych w szerszych bądź zazębiających się konstrukcjach koncepcyjno-teoretycznych i metodologicznych. Dotyczy to zwłaszcza kon- cepcji regionu i dziennego systemu miejskiego. W drugiej części omówione są ważniejsze polskie prace delimitacyjne, począwszy od pionierskiej pracy K. Dziewońskiego i L. Kosińskiego (1964) na temat wyznaczenia aglomeracji ludnościo- wych, a kończąc na współczesnych opracowaniach wykonanych m.in. w ostatniej dekadzie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W ostatniej, trzeciej części zaprezentowane są aktualne problemy metodologiczne, w tym statystyczne.


Artykuł ukazał się numerze 6 (2/2016) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł:Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metropolitalnych.

Autor: Przemysław Śleszyński

Słowa kluczowe: metropolie, związki metropolitalne, obszary metropolitalne, funkcjonalne obszary miejskie, delimitacje

Keywords: cities, metropolitan unions, metropolitan areas, functional urban areas, delimitation