Proponowana rola samorządu regionalnego w zakresie identyfikacji zróżnicowania wewnątrzmiejskiego

Po pierwsze cieszę się, że projekt ustawy postuluje konieczność delimitacji obszarów kryzysowych. Uważam jednak, że to za mało. Ujęcie delimitacji w projekcie niesie bowiem ze sobą zagrożenie „jednokrotności” wykorzystania narzędzia. Chciałbym, aby dyskusja toczyła się nie tyle o samej identyfikacji obszarów zurbanizowanych, ale o systemie monitoringu całości zróżnicowania miejskiego – przynajmniej dla dużych i średnich miast. W idealnym modelu GUS udostępniałby dane o sytuacji w jednostkach urbanistycznych, opartych na obwodach i rejonach. Jest to rozwiązanie potrzebne i od wielu lat postulowane przez środowiska naukowe (np. Przestrzeń życia Polaków 2014 ). Wydaje się jednak, że stanowisko  GUS nadal będzie nieugięte, zaś władze miast będą samodzielnie musiały wybierać, zbierać i analizować dane celem rozpoznania obszaru do rewitalizacji. (…)

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Proponowana rola samorządu regionalnego w zakresie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego

Autor: Jan Frankowski

Słowa kluczowe: samorząd regionalny, rewitalizacja