Projekt ustawy o rewitalizacji jako budowa systemu zintegrowanego zarządzania procesem

Projekt ustawy o rewitalizacji jest jedną z ważniejszych inicjatyw ustawodawczych dla polskich miast¹. Jej uchwalenie może znacząco wesprzeć proces nadrabiania wieloletnich zapóźnień w działaniach na rzecz spójnego rozwiązania „miejskiego kryzysu”, dotykającego znaczących obszarów polskich miast. Słabość terenów wymagających rewitalizacji, w tym śródmieść, może stanowić znaczącą barierę dla rozwoju miast . Przy zaproponowanych rozwiązaniach, ustawa umocowuje rewitalizację jako działanie zintegrowane, łączące działania społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Istotniejszym aspektem jest systemowe powiązanie ustawy z innymi inicjatywami rządowymi, m.in. Krajową Polityką Miejską. Warto jednak zastanowić się, czy nowa ustawa przyniesie najbardziej oczekiwane praktyczne rozwiązania, pozwalające usprawnić działanie samorządów.

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Projekt ustawy o rewitalizacji jako budowa systemu zintegrowanego zarządzania procesem

Autor: Łukasz Pancewicz

Słowa kluczowe: rewitalizacja, projekt ustawy, zarządzanie procesem