Prawo do publicznego transportu zbiorowego

Artykuł omawia problematykę publicznego transportu zbiorowego, postulując istnienie prawa podmiotowego w tym za-kresie, przysługującego wszystkim obywatelom. Źródłem tego uprawnienia może być zasada sprawiedliwości społecz-nej, wyrażona w art. 2 Konstytucji RP.


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Prawo do publicznego transportu zbiorowego

Autor: Piotr Szudejko

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, prawo do transportu publicznego, sprawiedliwość społeczna, społeczne wykluczenie

Keywords: public collective transport, the right to public transport, social justice, social exclusion