Prawo a praktyka społeczna. O społecznych uwarunkowaniach postrzegania i przestrzegania regulacji z zakresu estetyzacji przestrzeni publicznej

Obecnie obserwować możemy w Polsce narodziny ruchów miejskich, rośnie też świadomość znaczenia jakości przestrzeni miejskiej dla dobrostanu obywateli, a także potrzeba współdecydowania o przyszłości miast. Ważnym elementem są debaty dotyczące estetyki, przede wszystkim lokalizacji reklam, pojawiają się również głosy dotyczące nieskuteczności polskiego prawa i propozycje wprowadzenia bardziej restrykcyjnych regulacji. Warto się jednak wcześniej zastanowić, czy proponowane nowe regulacje będą stosowane przez samych użytkowników przestrzeni, czy też staną się kolejnym martwym przepisem. Kwestie związane z poprawą estetyki miejskiej wykroczyły już poza dyskurs naukowy, obecnie w debacie tej biorą udział także dziennikarze, firmy zajmujące się reklamą zewnętrzną, organizacje pozarządowe, swoje propozycje przedstawia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak czy ta burzliwa debata znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach przeciętnego mieszkańca polskiego miasta? Artykuł ten jest próbą autorskiej odpowiedzi na pytanie o przyczyny nieskuteczności regulacji z zakresu estetyki przestrzeni, przedstawieniem hipotez wyjaśniających zjawisko ich nieprzestrzegania (przedmiotem analiz nie jest treść tych regulacji)⁸. Punktem wyjścia jest diagnoza postaw wobec takich regulacji. Podstawą przedstawionych hipotez są obserwacje przestrzeni miejskiej w Gdańsku oraz badania społeczne: własne, prowadzone w Gdańsku w latach  2012 – 2014, oraz raporty z badań  CBOS  i Millward Brown  SMG / KRC.


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Prawo a praktyka społeczna. O społecznych uwarunkowaniach postrzegania i przestrzegania regulacji z zakresu estetyzacji przestrzeni publicznej

Autor: Marta Jaskulska

Słowa kluczowe: estetyka, społeczeństwo a prawo, przestrzeń publiczna