Podstawy Prawne Funkcjonowania Zawodu Urbanisty

Zniesienie „ustawą deregulacyjną” samorządu zawodowego urbanistów, paradoksalnie, wzbudziło znacznie większe zainteresowanie tym zawodem niż w okresie funkcjonowania Izby Urbanistów. Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest sytuacja zawodu urbanisty po deregulacji izby, warto powiedzieć, jaka jest rola urbanisty w Europie oraz jak ewoluował ten zawód w powojennej Polsce. Zagadnienia te zostaną przedstawione w poniższym artykule.

 


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Podstawy Prawne Funkcjonowania Zawodu Urbanisty

Autor: Barbara Bańkowska

Słowa kluczowe: deregulacja, urbanista, podstawy prawne