Redakcja

Redakcja jest organem zarządzającym, kształtującym i prowadzącym politykę wydawniczą. To ona dokonuje wszelakich czynności prawnych i faktycznych w ramach procesu wydawniczego. W skład Redakcji wchodzą:

 

dr Katarzyna Szlachetko

redaktor naczelny

e-mail:redakcja.metropolitana@im.edu.pl


 

dr Marcin Michalak

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr inż. Piotr Marek Smolnicki

członek redakcji


mgr Agata Broniewska

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Dominik Wilk 

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Agnieszka Prusiewicz

członek redakcji


Agata Zys

członek redakcji


Mateusz Kaźmierczak

członek redakcji


Paweł Brzuszczak

członek redakcji