Redakcja

Redakcja jest organem zarządzającym, kształtującym i prowadzącym politykę wydawniczą. To ona dokonuje wszelakich czynności prawnych i faktycznych w ramach procesu wydawniczego. W skład Redakcji wchodzą:

 

dr Katarzyna Borówka

redaktor naczelny

e-mail:redakcja.metropolitana@im.edu.pl


 

dr Marcin Michalak

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr inż. Piotr Marek Smolnicki

członek redakcji


mgr Agata Broniewska

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Rafał Gajewski

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Krzysztof Mularski

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Dominik Wilk 

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Agnieszka Prusiewicz

członek redakcji