Redakcja

Redakcja jest organem zarządzającym, kształtującym i prowadzącym politykę wydawniczą. To ona dokonuje wszelakich czynności prawnych i faktycznych w ramach procesu wydawniczego. W skład Redakcji wchodzą:

 

dr Katarzyna Szlachetko

redaktor naczelny

e-mail:redakcja.metropolitana@im.edu.pl


mgr inż. Piotr Marek Smolnicki

członek redakcji


mgr Dominik Wilk 

członek redakcji

 

 

 

 

 

 


mgr Agnieszka Prusiewicz

członek redakcji


Monika Jakubek

członek redakcji


Iwona Rymarkiewicz

członek redakcji