Recenzenci

Do recenzowania artykułów publikowanych na łamach Metropolitana zapraszani są pracownicy naukowi szkół wyższych z co najmniej stopniem naukowym doktora nauk. W zależności od tematyki i przedmiotu artykułu recenzji podejmują się przedstawiciele właściwych dyscyplin wiedzy (np. nauki prawa, administracji, urbanistyki, architektury), a w miarę możliwości odpowiednich specjalizacji.

Lista recenzentów danego numeru publikowana jest razem z numerem czasopisma. Można je znaleźć w archiwum czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.