O tendencjach (re)centralizacyjnych w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej

Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony ustalenie istoty i granic zasady decentralizacji władzy publicznej będącej jednym z fundamentów konstytucyjnego ustroju państwa, z drugiej zaś strony ukazanie dokonanych w dziedzinie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej zmian (dodajmy daleko idących i znaczących).


Artykuł ukazał się numerze 11 (1/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: O tendencjach (re)centralizacyjnych w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej

Autor: dr Jakub H. Szlachetko

Słowa kluczowe: ustrój administracji publicznej, decentralizacja, centralizacja, samorząd terytorialny, nadzór, gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna

Keywords: system of public administration, decentralization, centralization, local government, supervision, water and sewage management