Niektóre estetyczne problemy polskich miast a możliwości prawa jako narzędzia kształtującego przestrzeń publiczną

Dość powszechne jest oczekiwanie, że prawo pomoże w kształtowaniu lepszej przestrzeni publicznej. Nie należy jednak przeceniać jego roli. Na przestrzeń publiczną wpływa wiele czynników, a prawo wcale nie musi być tym najważniejszym.


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Niektóre estetyczne problemy polskich miast a możliwości prawa jako narzędzia kształtującego przestrzeń publiczną

Autor: Maciej Wojciechowski

Słowa kluczowe: estetyka, prawo a społeczeństwo, problemy miast