Ład przestrzenny a miejska estetyka

Wywiad z Wojciechem Targowskim* przeprowadził Tomasz Sokołów.

TS: Czy Trójmiasto to ładne estetycznie miejsce?
WT: Zależy na jakim tle na to spojrzymy. Na tle całego kraju jesteśmy wysoko – Trójmiasto wytwarza jedną z ładniejszych przestrzeni w Polsce. Na tle Europy – mamy jeszcze dużo do zrobienia, w wielu aspektach. Począwszy od ogólnego ładu i porządku urbanistycznego. Nie mówię tu o niekwestionowanym pięknie wielu uroczych fragmentów, ale o porządku w skali całego miasta. Zwłaszcza w Gdańsku trzeba w tym zakresie wiele zdziałać (…)

* dr inż. arch. Wojciech Targowski – wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, współwłaściciel pracowni architektonicznej  FORT

Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Ład przestrzenny a miejska estetyka. Wywiad z Wojciechem Targowskim

Autor: rozmawiał Tomasz Sokołów

Słowa kluczowe: miejska estetyka, ład przestrzenny.