Kwalifikacje zawodowe osób mogących wykonywać zawód urbanisty w świetle nowych uwarunkowań prawnych z 2014 roku

Przygotowanie zawodowe osób mogących być urbanistami w nowej rzeczywistości prawnej, która powstała w  2014  roku, jest zdecydowanie niewystarczające do prowadzenia prac planistycznych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna mogą bez żadnej praktyki z zakresu planowania przestrzennego wykonywać plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy i województwa, podczas gdy wiedza teoretyczna i praktyczna takich osób jest niewielka.


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Kwalifikacje zawodowe osób mogących wykonywać zawód urbanisty w świetle nowych uwarunkowań prawnych z 2014 roku

Autor: Elżbieta Czekiel-Świtalska

Słowa kluczowe: deregulacja, kwalifikacje, zawód, urbanista