Jarosław Wincek „Podział zadań przewozowych w Gdańsku – stan istniejący i potencjał zmian.”

Jak najczęściej podróżują Gdańszczanie? Jaki dystans pokonują w codziennej drodze do pracy, szkoły? Jaką część swoich codziennych dojazdów samochodem mogliby zamienić na pieszy spacer lub przejażdżkę rowerem? Czy Gdańsk można określić mianem „miasta krótkich odległości”? Czy możliwe jest by w Gdańsku – jak w Kopenhadze – podróże rowerem stanowiły 30% wszystkich przemieszczeń? Gdańskie Badania Ruchu z 2016 r. dostarczyły danych, których analiza przybliża do odpowiedzi na powyższe pytania.


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Podział zadań przewozowych w Gdańsku – stan istniejący i potencjał zmian.

Autor: Jacek Wincek

Słowa kluczowe: podział zadań przewozowych, modal split, mobilność, badania ruchu, długość podróży

Keywords: division of transport tasks, modal split, mobility, traffic research, travel length