Przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna. Rzecz o różnych formach traktowania przestrzeni publicznej w mieście turystycznym

Artykuł rozważa zasadność wyodrębnienia oraz cechy przestrzeni ekskluzywnej i inkluzywnej, reinterpretując podział na przestrzeń i miejsce dokonane przez Yi-Fu Tuan’a (Przestrzeń i miejsce). Opisuje współczesne problemy przestrzeni publicznych miast, w szczególności w kontekście rozwoju turystyki miejskiej, takich jak komercyjne zawłaszczanie przestrzeni publicznej, jej kondycja kiedyś i dziś. Podejmuje temat wpływu turystyfikacji na miasto, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy miasta turystyczne wciąż należą jeszcze do swoich mieszkańców. Przywołuje przykłady niegdyś i obecnie funkcjonujących inkluzywnych oraz ekskluzywnych przestrzeni będących częściami budynków oraz przytacza – jako odpowiedź projektową – autorskie propozycje takich przestrzeni w odniesieniu do powierzchni dachów.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna. Rzecz o różnych formach traktowania przestrzeni publicznej w mieście turystycznym

Autor: Jan Frąckowiak

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna, przestrzeń i miejsce, miasto turystyczne, komercjalizacja, turystyfikacja

Keywords: public space, exclusive and inclusive space, space and place, tourist city, commercialization, touristification