Bo do tanga trzeba dwojga – rzecz o współpracy metropolitalnej na przykładzie sporządzania Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia działań mających na celu poprawę i wzmocnienie rozwoju obszarów metropolitalnych. Jednym z kluczowych działań jest wspólne i partnerskie planowanie przestrzenne obszaru metropolitalnego. Przykładami takich działań jest współpraca samorządu województwa pomorskiego z lokalnymi władza- mi obszaru metropolitalnego, czego rezultatem jest pierwszy w Polsce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu 2030.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Bo do tanga trzeba dwojga – rzecz o współpracy metropolitalnej na przykładzie sporządzania Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030.

Autor: Jakub Pietruszewski

Słowa kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego, obszar metropolitalny, rozwój miast, współpraca, samorząd województwa, polityka regionalna

Keywords: spatial development plan, obszar metroolitalny, urban development, cooperation, regonaln selfgoverment, regional policy