Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia.

W niniejszej pracy zaprezentowano dwa instrumenty planowania przestrzennego: (1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz (2) miejscowy plan rewitalizacji – będący szczególną formą tego pierwszego. Rozważania dotyczą w szczególności elementów treściowych obu planów i różnic, które w tym zakresie występują. Autor wskazuje, o jakie elementy treściowe bogatszy jest miejscowy plan rewitalizacji od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia.

Autor: Jakub H. Szlachetko

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacja, miejscowy plan rewitalizacji

Keywords: spatial planning, local plan of spatial planning, revitalization, local plan of revitalization