Łopata zamiast karabinu”?. Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski.

Konflikt militarny na Ukrainie i niepewna sytuacja polityczna na świecie sprawiają, że dużym zainteresowaniem zaczynają cieszyć się organizacje o charakterze proobronnym, głównie militarnym. Liczebność ich członków systematycznie wzrasta, natomiast system szkoleń powoduje zwiększenie ich potencjału, co kolejno prowadzi do pytania o możliwość jego wykorzystania przez władze państwowe w sytuacji zagrożenia lub zaangażowania w trakcie pokoju. Czy organizacje proobronne stanowią realą siłę w sytuacji konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej? Czy możliwe jest ich odpowiednie wykorzystanie?


Artykuł ukazał się numerze 7 (1/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: „Łopata zamiast karabinu”?. Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski.

Autor: Jacek Wałdoch

Słowa kluczowe: organizacja proobronna, organizacja paramilitarna, organizacja pozarządowa, zarządzanie kryzysowe, obrona narodowa

Keywords: pro-defense organization, paramilitary organization, non-profit organization, crisis management, National Defence