Instytucjonalizacja obszarów metropolitalnych w Polsce

Celem niniejszego artykułu jest analiza procesów instytucjonalizacji metropolii w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nawet wobec braku stosownych regulacji ustawowych do takich procesów dochodzi – są one bowiem spontaniczne i samorzutne, zachodzące asymetrycznie w różnych częściach kraju, podyktowane pragmaty- zmem czy też wolą usprawnienia procesów wykonywania zadań publicznych i pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój społeczności lokalnych.


Artykuł ukazał się numerze 12 (2/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Instytucjonalizacja obszarów metropolitalnych w Polsce

Autor: Jakub H. Szlachetko

Słowa kluczowe: metropolia, obszary metropolitalne w Polsce, instytucjonalizacja obszarów metropolitalnych

Keywords: metropolis, metropolitan areas in Poland, institutionalization of metropolitan areas