Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna

W artykule przedstawiona została autorska metodologia identyfikacji charakteru miejsca oparta na fenomenologicznej interpretacji kategorii Genius Loci, która mogłaby funkcjonować jako rozszerzenie aparatu analitycznego planisty. Niniejszy artykuł traktuje o kwestiach związanych z identyfikacją wartości przestrzennych krajobrazu miasta w celu uzyskania możliwie pełnego ich repertuaru. W konsekwencji identyfikacja ta pozwala określić ducha miejsca –Genius Loci. Projektowanie zgodne z duchem, charakterem miejsca to krok w stronę piękna. Niniejsza propozycja jest próbą instrumentalizacji pojęcia Genius Loci i pozamaterialnych wartości przestrzennych w celu budowania ładu przestrzennego przez stosowanie tej metody w praktyce planistycznej.


Artykuł ukazał się numerze 1 (1/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna

Autor: Magdalena Pożarowszczyk

Słowa kluczowe: estetyka, Genius Loci, duch miejsca