Idea slow jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich

Filozofia slow jest odpowiedzią na potrzebę zwolnienia i bardziej refleksyjnego patrzenia na różne obszary ludzkiej aktywności. Przejawem jej rozpowszechnienia jest rozwój międzynarodowej sieci miast Cittaslow, do której należy już 28 polskich miast. W artykule omówiono główne cechy i uwarunkowania procesu rewitalizacji w miastach Cittaslow. Zwrócono uwagę na zintegrowane planowanie rewitalizacji, która zależy od poziomu znajomości i akceptacji idei slow wśród mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych liderów oraz współpracy miast w sieci (tzw. koopetycji).


Artykuł ukazał się numerze 9 (1/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Idea slow jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich

Autor:   Dr Eliza Farelnik

Słowa kluczowe: slow city, Cittaslow, rewitalizacja miast

Keywords: Cittaslow, city revitalization