Głos w Seminarium Eksperckim: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnych”

Swoje zadanie w ramach tego seminarium widzę jako zarysowanie skutków – w szczególności społecznych – projektowanej ustawy o rewitalizacji i wynikającego z niej nowego zadania publicznego, jakim ma być rewitalizacja. Kluczowe wydaje się postawienie kwestii gentryfikacji, w aktualnych warunkach społecznych nierozłącznie powiązanej, albo wręcz utożsamianej z rewitalizacją. (…)

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Głos w Seminarium Eksperckim: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnych”

Autor: Maria Mendel

Słowa kluczowe: rewitalizacja, skutki społeczne, ustawa, regulacja