Informacja o naborze tekstów / Information on the recruitment of texts

Informacja o naborze tekstów / Information on the recruitment of texts

Redakcja prowadzi system ciągłego naboru artykułów. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mejlowy: publikacje@im.edu.pl. Autorów zainteresowanych współpracą prosimy o zapoznanie się z Poradnikiem Autora oraz Procesem wydawniczym.

The editorial office runs a system of continuous recruitment of articles. Applications should be sent to the e-mail address: publikacje@im.edu.pl. Authors interested in cooperation, please read the Author's Guide and publishing process.