Zmiany demograficzne jako wyzwanie dla polityk lokalnych.

 Demografia może odgrywać kluczową rolę dla lokalnych samorządów w obszarze dostarczania usług publicznych oraz wydatkowania finansów publicznych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób zmiany demograficzne na poziomie lokalnym wpływają na finanse samorządów lokalnych i realizację zadań publicznych w Obszarze Metropolital- nym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jaka będzie ich rola w przyszłości.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Zmiany demograficzne jako wyzwanie dla polityk lokalnych.

Autor: dr Joanna Stępień

Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, usługi publiczne, finanse lokalne

Keywords: demographic changes, public services, local finances