Deregulacja zawodu urbanisty z perspektywy nauk prawnych

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer  DEC-2011/01/D/HS5/01507 .

W ramach tzw. ustawy deregulacyjnej uchwalonej w maju 2014 r. zlikwidowano samorząd zawodowy urbanistów, a także zliberalizowano zasady dostępu do zawodu urbanisty. Czy wprowadzone zmiany są zgodne z Konstytucją RP? Artykuł analizuje charakter prawny zawodu urbanisty oraz uzasadnienie i skutki ustawy deregulacyjnej, a także wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian gwarantujących ochronę interesu publicznego.

 


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Deregulacja zawodu urbanisty z perspektywy nauk prawnych

Autor: Dominik Sypniewski

Słowa kluczowe: deregulacja, konstytucja, samorząd zawodowy