Deregulacja zawodu urbanisty jako wyraz sporu między koncepcjami liberalizacji a regulacji działalności gospodarczej

Deregulacja zawodu urbanisty stała się faktem. Ograniczenia wykonywania zawodu zostały usunięte na mocy ustawy z  9 maja  2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów w ramach tzw.  II transzy deregulacji. To, co może być przedmiotem obecnej debaty, to raczej próba oszacowania konsekwencji tej decyzji z perspektywy szans i możliwości realizacji zawodu. Deregulacja nie doprowadziła bowiem do likwidacji profesji, a największym poszkodowanym stały się przede wszystkim korporacje zawodowe. Na rzeczywistą ocenę skutków gospodarczych trzeba jednak będzie poczekać.

 


Artykuł ukazał się numerze 2 (2/2014) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Deregulacja zawodu urbanisty jako wyraz sporu między koncepcjami liberalizacji a regulacji działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Pancewicz

Słowa kluczowe: deregulacja, liberalizacja, ograniczenia działalności gospodarczej