Delimitacja obszarów zdegradowanych – wyniki badań i doświadczenia miasta Gliwice

Podjęcie działań rewitalizacyjnych – oprócz organizacyjnego przygotowania urzędu oraz pozostałych uczestników i interesariuszy procesu – wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy stopnia degradacji oraz analizy potrzeb społeczności lokalnej. Czynnością, która musi być wykonana jest delimitacja obszarów rewitalizacji, która polega na określeniu przestrzennych granic części miasta, na podstawie której następuje zdefiniowanie kryteriów koncentracji negatywnych (kryzysowych) zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalno-przestrzennej oraz środowiskowej. (…)

 


Artykuł ukazał się numerze 3 (1/2015) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Delimitacja obszarów zdegradowanych – wyniki badań i doświadczenia miasta Gliwice

Autor: Tomasz Szulc

Słowa kluczowe: rewitalizacja, delimitacja, obszarów zdegradowanych