Gdańsk from Tri-City to Smart-city. Te new Challenges and risks

Niniejsze opracowanie analizuje zmiany organizacyjne, technologiczne i społeczne Gdańska w procesie przekształcania się w inteligentne miasto. Zamierzenia Gdańska związane ze zmianą klimatu mają pogodzić filary społeczne, kulturowe i środowiskowe. Analiza obejmuje wyzwania stojące przed polskim rządem w budowaniu partycypacyjnego zarządzania z firmami i obywatelami.


Artykuł ukazał się numerze 10 (2/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Gdańsk from Tri-City to Smart-city. The new challenges and risks

Autor: Danilo Garcia Caceres

Słowa kluczowe: Gdańsk, Trójmiasto, Smart-city, wyzwania, zagrożenia

Keywords: Gdansk, Tri-City, Smart-city, challenges, risks