Metropolitan. Przegląd Naukowy - 9 (1/2018)


Numer 9 „Metropolitan.Przegląd naukowy”. Publikowane artykuły stanowią m.in. pokłosie referatów wygłoszonych podczas Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji, który odbył się w Gdańsku w dniach 5-6 października 2017 roku i był współorganizowany przez Wydawcę naszego czasopisma – Instytut Metropolitalny. I edycja Kongresu została poświęcona zagadnieniu „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. Procesy rewitalizacyjne zajmują niezwykle istotne miejsce w polityce lokalnej, ponieważ łączą humanizm z pragmatyzmem, integrując różne polityki sektorowe (społeczną, przestrzenną, inwestycyjną) w celu wydobycia społeczności lokalnej ze stanu kryzysowego. Różnorodne działania podejmowane w ramach złożonego i czasochłonnego procesu rewitalizacji zmierzają do podniesienia standardu życia mieszkańców zdegradowanych dzielnic.


SKŁAD REDAKCJI:

redaktor naczelny:
dr Katarzyna Szlachetko

sekretarz redakcji:
Agnieszka Prusiewicz

członkowie redakcji:
dr Marcin Michalak, Piotr Smolnicki, Agata Broniewska, Rafał Gajewski, Krzysztof Mularski,Dominik Wilk, Agnieszka Prusiewicz, Agata Zys, Mateusz Kaźmierczak, Paweł Brzuszczak

RADA NAUKOWA

dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka – Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bergen, członek Bergen Centre for Competition Law and Economics orazCentre for Climate and Energy Transformation
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Katar zyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska –Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka  Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektur y Politechniki Gdańskiej.
dr hab. Roberta Pyka – Instytut Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Maciej Smętkowski – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub Szlachetko – Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mariusz Szyrski – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Małgor zata Tabernacka– Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji

SPIS TREŚCI: