Metropolitan. Przegląd Naukowy - 7 (1/2017)

Od miejscowych planów rewitalizacji po ustawę metropolitalną. Od problemu bezdomności po organizacje proobronne kraju. Od podziału zadań przewozowych w Gdańsku, po tożsamość metropolitalną Gdańska i Gdyni. Bieżący numer „Metropolitana” zawiera treści o szerszej niż zwykle tematyce. Otwierając pole dla dalszych, tematycznych numerów.

Kliknij na okładkę aby pobrać cały numer w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI:

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Katarzyna Borówka, Agata Broniewska, Rafał Gajewski, Krzysztof Kalinowski, Marcin Michalak, Krzysztof Mularski, Piotr Smolnicki
projekt okładki: Katarzyna Berent
opracowanie graficzne i łamanie: Ka Leszczyńska
fotografia na okładce: Ewa Herasimowicz

RADA NAUKOWA:

mgr Agnieszka Chomiuk – kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Katarzyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz– Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

ISSN 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.

Spis treści: