Metropolitan. Przegląd Naukowy – 6 (2/2016)

Szósty numer Metropolitana został poświęcony tematowi delimitacji obszarów metropolitalnych: w ujęciach: ekonomiczno-funkcjonalno-prawnym, metodycznym oraz w kontekście ochrony krajobrazu.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Katarzyna BorówkaAgata Broniewska, Rafał Gajewski, Krzysztof Kalinowski, Piotr Maciaszek, Marcin Michalak, Krzysztof Mularski, Piotr Smolnicki
projekt okładki: Katarzyna Berent
opracowanie graficzne i łamanie: Ka Leszczyńska
fotografia na okładce: Jakub H. Szlachetko
fotografia ukazuje tzw. Wrocławski Manhattan

RADA NAUKOWA

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Agnieszka Chomiuk
Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gdańsku
prof. nadzw., dr hab. Jarosław Czochański
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Katarzyna Małysa-Sulińska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
dr Krzysztof Stachura
Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.


Spis treści:

Wywiady:

Wywiad z Pawłem Adamowiczem, Prezydentem Miasta Gdańska

Artykuły naukowe: