Metropolitan. Przegląd Naukowy - 5 (1/2016)

Piąty numer przeglądu naukowego „Metropolitan” to głos w dyskursie o metropolii widzianej w różnych ujęciach, m.in. prawnym, przestrzennym czy związanym z jej zarządzaniem.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF.


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Katarzyna Borówka, Agata Broniewska, Rafał Gajewski, Piotr Maciaszek, Marcin Michalak, Krzysztof Mularski, Piotr Smolnicki, Damian Zelewski
projekt okładki: Katarzyna Berent
opracowanie graficzne i łamanie: Ka Leszczyńska
fotografia na okładce: Ewa Harasimowicz
fotografia przedstawia budynek „Sky Tower” we Wrocławiu

RADA NAUKOWA

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
Agnieszka Chomiuk
Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gdańsku
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański
Katedra Biografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej
dr Krzysztof Stachura
Zakład Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego
dr Katarzyna Małysa-Sulińska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.

Spis treści: