Metropolitan. Przegląd Naukowy - 4 (2/2015)

metropolitan-4Czwarty numer magazynu naukowego „Metropolitan. Przegląd Naukowy” poświęcony został zagadnieniom partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Rafał Gajewski
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Agata Broniewska, Piotr Maciaszek, Marcin Michalak, Krzysztof Mularski, Piotr Smolniki, Damian Zelewski
projekt okładki: Katarzyna Berent
opracowanie graficzne i łamanie: Ka Leszczyńska
fotografia na okładce: Michał Podgórczyk. Fotografia przedstawia budynek „Neptuna” w Gdańsku.

RADA NAUKOWA

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
Agnieszka Chomiuk
Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gdańsku
prof. nadzw., dr hab. Jarosław Czochański
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
dr Katarzyna Małysa-Sulińska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej
dr Krzysztof Stachura
Zakład Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub H. Szlachetko
Instytut Metropolitalny

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.


Spis treści:

Wywiady:

Partycypacja potrzebuje dobrze zdefiniowanego interfejsu. Wywiad z Krzysztofem Nawratkiem. Rozmawiała: Barbara Tusk

Procesy partycypacyjne wymagają wysiłku z wielu stron. Wywiad z prof. Piotrem Lorens. Rozmawiał: Tomasz Sokołów

W poszukiwaniu optymalnego modelu partycypacji. Wywiad z Wiesławem Bielawskim. Rozmawiali: Rafał Gajewski i Tomasz Sokołów

Artykuły: