Metropolitan. Przegląd Naukowy - 3 (1/2015)

Numer drugi czasopisma Metropolitan. Przegląd Naukowy nosi podtytuł „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” i jest poświęcony, w głównej mierze, ustawie o rewitalizacji.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Rafał Gajewski
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Przemysław Barszczewski, Agata Broniewska, Piotr Maciaszek, Piotr Marek Smolnicki, Justyna Wieczerzak, Damian Zelewski
korekta: Magdalena Kurek, Barbara Tusk
opracowanie graficzne i łamanie: Katarzyna Berent

RADA NAUKOWA

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Czepczyński
Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
dr Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej
dr Jakub H. Szlachetko
Instytut Metropolitalny

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.


Spis treści: