Metropolitan. Przegląd Naukowy – 2 (2/2014)

Numer drugi czasopisma Metropolitan. Przegląd Naukowy nosi podtytuł „Urbanista w obliczu przemian” i jest poświęcony deregulacji zawodu urbanisty.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF
 
 
 
 
 


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
redaktor prowadzący: Damian Zelewski
sekretarz redakcji: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Przemysław Barszczewski, Agata Broniewska, Rafał Gajewski, Patrycja Grzyś, Tomasz Sokołów, Justyna Wieczerzak
korekta: Magdalena Kurek, Barbara Tusk
opracowanie graficzne i łamanie: Katarzyna Berent

RADA NAUKOWA

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Czepczyński
Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
dr Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej
dr Jakub H. Szlachetko
Instytut Metropolitalny
 

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.
 


Spis treści: