Metropolitan, Przegląd Naukowy – 12 (2/2019)

 

W najnowszym numerze periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”, w którym prezentujemy dwa interesujące artykuły (ze względu na objętość stanowią właściwie szczegółowe opracowania) poświęcone głównej tematyce czasopisma – metropoliom. Ponadto na łamach czasopisma znajdą Państwo artykuł nieco odbiegający od głównego nurtu badawczego prezentowanego w periodyku, a poświęcony problemowi zbiorowego zarządza- nia Arktyką. Numer 12 wieńczy publikacja Rapor- tu podsumowującego Szczyt Klimatyczny Żuław. Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF.


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny:
r.pr. dr Katarzyna Szlachetko

sekretarz redakcji:
Agnieszka Prusiewicz

członkowie redakcji:
Iwona Rymarkiewicz, Monika Jakubek

RADA NAUKOWA

prof. Danilo García Cáceres post – PhD –European Research Council (Université de Nantes, France) professor of International Public Law and Lawyer of ethics committee (Central University
of Ecuador)
dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka – Wydział Prawa na Uniwersytecie w Bergen, członek Bergen Centre for Competition Law and Economics oraz Centre for Climate and Energy Transformation
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański – Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Anna Fogel – kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
w Warszawie
prof. UWr, dr hab. Jerzy Korczak – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UKSW., dr hab. Irena Lipowicz – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Michał Miłosz – Katedra Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska – Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka – Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
prof. Roberta Pyka – Instytut Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Maciej Smętkowski – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego
dr Krzysztof Stachura – Zakład Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub H. Szlachetko – Katedra Geografii Społeczno – Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mariusz Szyrski – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Małgorzata Tabernacka – Zakład Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.


SPIS TREŚCI: