Metropolitan. Przegląd Naukowy - 1 (1/2014)

Numer pierwszy czasopisma Metropolitan. Przegląd Naukowy poświęcony jest zagadnieniom estetyzacji przestrzeni publicznej.

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer w formacie PDF.
 
 
 
 
 


SKŁAD REDAKCJI

redaktor naczelny: Jakub H. Szlachetko
sekretarz redakcji i redaktor prowadząca numeru: Barbara Tusk
członkowie redakcji: Przemysław Barszczewski, Agata Broniewska, Jan Frankowski, Rafał Gajewski, Patrycja Grzyś, Łukasz Mroziak, Tomasz Sokołów, Justyna Wieczerzak
korekta: Katarzyna Czapiewska
opracowanie graficzne i łamanie: Katarzyna Berent

RADA NAUKOWA

prof. dr Svetlana Hristova
Department of Cultural Studies South-West University “Neofit Rilsky”
prof. dr Sebastian Kinder
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie Eberhard Karls Universität Tübingen
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Czepczyński
Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mary Dellenbaugh
Department of Geography Humboldt-Universität zu Berlin
dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
dr Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej
 
 
ISSN: 2353-7558. Wersja PDF jest wersją pierwotną czasopisma.
 
 


Spis treści: