Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu.

Tereny zieleni pełnią szereg funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, a przede wszystkim decydują o jakości życia jego mieszkańców. W artykule przedstawiono historyczne i aktualne tendencje w kształtowaniu terenów zieleni w mieście, przyczyny i skutki zmian ich powierzchni oraz uwagi o dostępności parków miejskich dla mieszkańców. Podano również główne zagrożenia istnienia parków w przestrzeni miasta.


Artykuł ukazał się numerze 8 (2/2017) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Stan, znaczenie i zagrożenia terenów zieleni w metropolii i jej otoczeniu

Autor: Barbara Korwel-Lejkowska, Jarosław Czochański

Słowa kluczowe: miejskie tereny zieleni, zagrożenia, funkcje zieleni, dostępność parków miejskich, jakość życia w mieście

Keywords: urban green space, threats, functions of greenery, accessibility of urban parks, life quality in the city