Autor: Marta Jaskulska

dr Marta Jaskulska – socjolożka, w latach 2008 – 2014 projektant w Biurze Rozwoju Gdańska (jednostce organizacyjnej miasta Gdańska odpowiedzialnej za planowanie przestrzenne), obecnie współwłaścicielka pracowni badań i konsultacji społecznych Socjoteka s.c.

Nie znaleziono artykułu